Nigerien President Issoufou Wins Mo Ibrahim $5 Million Award

The outgoing President of the Republic of Niger Mahamadou Issoufou has won the prestigious Mo Ibrahim…