youtHouse reporters

Oba Of Benin Sacks Priest

The Oba of Benin, His Royal Majesty Omo N’Oba Ewuare Ogidigan (II), has sacked the presiding…